Centrum Počítačových Služeb

Certifikáty UJAK

Podepisování a šifrování
Certifikát můžete použít pro:
  • podepisování emailů = ověření Vaší identity elektronicky v rámci UJAK
  • šifrování obsahu emailu
  • vstup do IS Moggis

Certifikát můžete získat na ca.ujak.cz/ca/. Pro vydání certifikátu je nutné nejpozději do 14 dnů od žádosti se dostavit s občanským průkazem na IT oddělení UJAK - Mgr. Michal Princ, kde Vám bude potvrzen Váš osobní certifikát.

Popis kořenového certifikátu Univerzita Jana Amose Komenského Praha:
Jméno CA cn=UJAK Certificate Authority, o=Univerzita Jana Amose Komenskeho Praha, dc=ujak, dc=cz
Vydavatel cn=UJAK Certificate Authority, o=Univerzita Jana Amose Komenskeho Praha, dc=ujak, dc=cz
Platnost od 7. 3. 2007
Platnost do 6. 3. 2022
Fingerptrint SHA1 5A:47:16:9C:20:38:56:BB:80:6B:77:D5:47:14:7B:6B:83:AE:C0:90
Certifikát CA Instalovat (DER)
Aktuální CRL Stáhnout
Web CA ca.ujak.cz