Centrum Počítačových Služeb

Studentské hodnocení - informace

Univerzita sbírá od studentů v pravidelných intervalech informace o výuce. Jedná se o hodnocení výuky či vedení bakalářských a diplomových prací. Toto hodnocení se provádí ke každému předmětu, který student měl. Všechny formuláře jsou dostupné pouze pod přihlášením. Nicméně systém je navržen tak, že v systému se nikomu nezobrazuje, jak který student vyplňoval. Na anonymitu dohlíží vedoucí IT oddělení, který je vázán mlčenlivostí. Univerzita chce mít objektivní výsledky v co největším množství. Proto dbá na přísnou anonymitu vyplňovaných dotazníků.

Zde jsou termíny, kdy se v systému zobrazí jednotlivá studentská hodnocení.

Zimní semestr
Sběr dat 1.1.-28.2.
Souhrnné statistiky (IT) k 1.3.
Vyhodnocení - zpráva k 30.3.

Letní semestr
Sběr dat 5.4.-30.6.
Souhrnné statistiky (IT) k 1.7.
Vyhodnocení - zpráva k 15.9.

Studentské hodnocení - vedení kvalifikačních prací - studenti posledních ročníků
Sběr dat 15.2.-30.6.
Souhrnné statistiky (IT) k 1.7.
Vyhodnocení - zpráva k 15.9.

Hodnocení absolventů - celkové hodnocení studia - studenti posledních ročníků (absolventi - po SZK)
Sběr dat 20.5.-30.9.
Souhrnné statistiky (IT) k 1.10.
Vyhodnocení - zpráva k 31.10.