Centrum Počítačových Služeb

Počítačová studovna a TestCentrum:
TestCentrum je otevřené a funguje následovně:

 • POUZE ve zkouškovém období ve vymezených hodinách (viz. výše)!!!
 • 15 minut před koncem TestCentra nebo polední přestávkou nebude žádný student vpuštěn dovnitř k vykonání testu.
 • Bez platné studentské karty na aktuální akademický rok nebudete vpuštěni do TestCentra!!!

Pokyny pro studenty k TestCentru:

 • Student si může přijít do TestCentra napsat test ve stanovenou dobu (viz. provozní doba) bez přihlášení se na zkoušku, pokud neřekne vyučující jinak.
 • Student bude vpuštěn do TestCentra pouze tehdy, prokáže-li se platnou studentskou kartou.
 • Tašky, kabáty a jakékoliv pomůcky si student odloží před vchodem do TestCentra, vypne mobilní telefon.
 • V tichosti si vybere volný počítač a přečte si úvodní informace k testu.
 • Po skončení testu v klidu a potichu opustí učebnu.
 • Počítačová studovna je monitorována kamerovým systémem.
 • Test v TestCentru má stejné podmínky jako klasická běžná zkouška - tzn. zkoušku můžete vykonat maximálně 3x.
 • Informace o testu (čas, počet otázek apod.) jsou vždy individuální a jsou uvedeny vždy před začátkem testu.
 • Je-li testovaný předmět ukončen Z i ZK, test nelze vykonat, pokud není vyučujícím udělen zápočet.
 • Opakovat test ze stejného předmětu je možné až následný den.

Práva a povinnosti studentů:

 • Kladné hodnocení z TestCentra je platné a nejde opravit - hlavně v případě, když dostanete 3 a chcete si opravit známku kvůli vyznamenání.
 • Student může, pokud si myslí, že test mu nevyšel, odstoupit od testu, aby se vyhnul nechtěnému špatnému hodnocení - hlavně pokud Vám jde o vyznamenání. Odstoupení je možné kdykoliv, dokud se test finálně nedokončí.
 • Náhled na vykonaný testy je možný - po domluvě na emailu princ.michal@ujak.cz.
 • Pro přesunutí předmětu ze zimního na letní semestr je nutno podat žádost na studijní oddělení. Po jejím schválení vyplnit formulář na http://su.ujak.cz/tcpresun.
 • Požití taháku nebo vlastnění taháku obecně = okamžitý vyhazov.
 • Po odstoupení od testu nejde vrátit test a oznámkovat.
 • Pokud nesouhlasíte s obsahem testu nebo test vůbec není vypsán (viz seznam testů), obraťte se na vyučujícícho. Obsluha ani IT s tim nemá nic společného.
 • Pokud zapomenete/ztratíte kartu - nutno na studijním oddělení požádat o novou. Vydáni karty může trvat až 14 dnů. Po podání žádosti je možné vyhotovit kartu na počkání, pokud bude Mgr. Michal Princ přítomen v práci.
 • Opatření rektora č. 7/2017 - Provozní řád TestCentra